Presentació del programa aracoop: renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa a Catalunya

Vector5 realitza les tasques de secretaria tècnica del programa aracoop, amb un pressupost de 900.000 euros i més de 400 activitats planificades que implicaran al voltant de 6.000 persones.

El repte d’aquesta iniciativa, que aplega més de 80 entitats públiques i privades, és situar l’economia social i cooperativa com un model empresarial viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa

Foto presentació aracoopEl passat dimarts 25 de març va tenir lloc l’acte de presentació del programa aracoop al Palau del Generalitat. Més de 250 persones, de les entitats promotores, sòcies i col·laboradores i empreses de l’economia social i cooperativa van assistir a l’acte que va permetre visualitzar el compromís de les 80 entitats col·laboradores amb l’objectiu de renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa.

En el marc del programa  es desenvoluparan 16 accions que es concretaran en 400 activitats i beneficiarà a unes 6.000 persones.

El programa es centra en els següents tres objectius:

  • Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa
  • Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa.
  • Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa.

Per aconseguir aquests objectius, es treballarà en dos eixos: la creació de més empreses d’economia social i cooperativa i en donar suport a les empreses existents perquè siguin més competitives. En concret, es preveu donar suport a la creació de 150 noves empreses, a l’enfortiment i viabilitat de 30 empreses joves i impulsar el creixement i internacionalització de 30 empreses d’economia social i cooperativa.

Es duran a terme accions en tot el territori com, per exemple, acompanyar als emprenedors en a la creació dels seus negocis cooperatius, donar suport per millorar la viabilitat i enfortir les empreses de nova creació, seminaris per a persones emprenedores, tallers i debats.

També es treballarà el cooperativisme entre els agents econòmics, duent a terme tallers d’estratègia cooperativa per dur a terme l’activitat professional a cambres de comerç i col·legis professionals

Un altre aspecte que treballarà l’aracoop és el cooperativisme a escoles i universitats. En el cas de les escoles es facilitarà que els estudiants aprenguin el model de l’empresa cooperativa, coneguin experiències i puguin saber tot el que cal per crear una cooperativa. Pel que fa a les universitats, es faran sessions de divulgació i es potenciaran pràctiques professionals en aquest tipus d’empreses.

També per impulsar el creixement i la renovació de l’economia social i cooperativa es faran diferents accions. Una de les més destacables és l’acompanyament d’un expert per al creixement i la internacionalització de 30 empreses. Així mateix es farà formació per professionalitzar els equips directius, millorant la visió estratègica, el lideratge i la comunicació, i també es formarà els membres dels consells rectors. Per últim s’acompanyarà empreses i /o organitzacions en la seva transformació en cooperatives, especialment aquelles que es trobin en situació de concurs de creditors.

Situació economia social a Catalunya

L’economia social està formada per empreses cooperatives, societats laborals, Centres Especials de Treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social i  associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica. En conjunt representen més de 11.000 empreses i entitats que generen gairebé 150.000 llocs de treball —el 52% de l’ocupació catalana— i generen activitat econòmica superior als 11.7 milions d’euros —el 5,6% del Producte Interior Brut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *