El repte de la transparència per als Ajuntaments és molt més que un portal

2015_10_16_govng_vector5_3-copiaSetembre 2015. És inici de mandat per al món municipal, i un repte apareix amb més força que mai abans: mostrar-se transparents. Però compte: la transparència ja ha passat a ser un requeriment legal. N’hi ha prou amb complir una obligació o cal mostrar honestedat?

La transparència és un bé per a la societat, les administracions i les empreses. Però considerem un error limitar-se a gestionar la transparència sense un major aprofundiment en el sentit de responsabilitat que un ajuntament té davant els seus grups d’interès i la societat en el seu conjunt.

  • Un portal de la transparència on apareixen un seguit d’indicadors no és per si sol garantia de bon govern ni d’honestedat. És sols una manera de fer més difícils les males pràctiques. A més, una cosa és limitar-se a complir l’obligació i l’altra fer un portal que estigui concebut realment per a generar confiança i facilitar la interacció. Desenvolupar un model de transparència potent implica integrar els reptes de Govern Obert, contrastar i dialogar amb els grups d’interès sobre els indicadors, o experimentar amb el càlcul del valor creat, entre d’altres.
  • Una organització amb un portal de portes enfora però sense una cultura de la transparència de portes endins tindrà riscos que certes incongruències es percebin per part dels grups d’interès. El repte de la transparència externa és una oportunitat per abordar el repte de la transparència interna, que forma part d’un valor central en l’organització i que afecta horitzontalment (la relació entre departaments) i verticalment (els fluxos informatius i el lideratge).
  • Abordar aquests reptes com a corporació és una oportunitat per a treballar-los també com a valors i actituds dels grups d’interès, i fer un abordatge de la compra pública més agosarat, que permeti traccionar de manera intel·ligent i compromesa els proveïdors per tal que millorin la capacitat de crear valor per a la societat.
  • Fer un abordatge dins i fora de l’Ajuntament permet que puguem plantejar-nos desenvolupar un Territori Socialment Responsable, on tota mena d’organitzacions de l’entorn, públiques, privades i socials, prenguin compromisos de responsabilitat social, generin impactes positius i contribueixin a abordar reptes de la comunitat.

El fet d’estar a inici de mandat i de trobar-nos en un context social tan exigent convida a apuntar alt i a fer un plantejament ampli, global. La responsabilitat social, l’honestedat, el bon govern, la transparència, el càlcul de valor creat, el govern obert, el lideratge responsable, el diàleg amb els grups d’interès, la compra pública responsable, el territori socialment responsable… són reptes fonamentals per a aquest mandat, i per a quedar-s’hi en endavant. Molts ajuntaments els inclouran en els seus Plans de Mandat i Plans d’Actuació Municipal.