Les Pimes i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

cicle_formacio_rscat_vector5-1S’ha celebrat el segon seminari del II Cicle de Formació en Responsabilitat Social organitzada pel Consell de Relacions Laborals en el marc d’RSCat titulat “Les Pimes  i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

En la jornada, l’expert Josep Maria Canyelles ha explicat l’origen i el sentit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides en l’àmbit temporal 2015-2030

Canyelles, soci consultor de Vector 5 · Excel·lència i sostenibilitat, ha recordat que davant la preocupació per una conjuntura social, econòmica i ambiental molt desequilibrada, des de Nacions Unides es pren consciència de la necessitat de prendre mesures i l’any 2000 neixen els anomenats Objectius del Mil·lenni. Aquesta és la llavor que ha donat lloc als actuals Objectius de Desenvolupament Sostenible, que volen ser un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat, alhora que enfortir la pau universal dins una més àmplia llibertat, i eradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el major desafiament a què s’enfronta el món i constitueixi un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible.

Persones

Es pretén posar fi a la pobresa i a la fam, en totes les seves formes i dimensions, i a vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar llur potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.

Planeta

S’ha decidit protegir el planeta contra la degradació, entre d’altres mitjançant un consum i una producció sostenibles, una gestió sostenible dels seus recursos naturals i accions urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que pugui satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.

Prosperitat

S’ha decidit vetllar perquè tots els éssers humans puguin gaudir d’una vida pròspera i plena, i perquè el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en harmonia amb la natura.

Pau

S’ha decidit promoure unes societats pacífiques, justes i inclusives, sense temors ni violència. No hi pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible.

Partenariats

S’ha decidit mobilitzar els mitjans necessaris per a implementar aquesta Agenda mitjançant una Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible revitalitzada, que es basi en un esperit de major solidaritat mundial i se centri particularment en les necessitats de les persones més pobres i més vulnerables, amb la participació de tots els països, tots els actors i totes les persones.

 

Les interconnexions entre els Objectius de desenvolupament sostenible i llur caràcter integrat són de crucial importància per a garantir el compliment del propòsit de la nova Agenda. Si s’aconsegueix aquest objectiu en tots i cada un dels aspectes de l’Agenda, les condicions de vida de totes les persones milloraran significativament i el nostre món es transformarà en un lloc millor.

 

cicle_formacio_rscat_vector5A Catalunya les empreses a més de comptar amb aquesta agenda global, disposen dels Focus de l’RSE a Catalunya que marquen l’agenda local en matèria de Responsabilitat Social.

Vector 5, com a empresa sòcia de Respon.cat, se sent partícep d’aquesta iniciativa que ha endegat l’associació, el Focus de la Responsabilitat Social, on s’han proposat vuit temes rellevants en el nostre país importants i amb recorregut de millora de cara a construir un model de país més sostenible. En cadascun d’aquest temes es plantegen els reptes que s’han abordar i es faciliten espais de trobada per a què les empreses puguin debatre i compartir enfocaments, a l’hora es recopila material com ara bones pràctiques, experiències o activitat que es conegui, a fi de gestionar-los amb encert.

Aquest agenda local té la vocació i d’anar-se actualitzant en el temps a partir d’anar renovant els consensos, i s’ha d’adequar a la realitat i a l’entorn.

El ponent ha alertat que aquestes agendes, tant els ODS com els Focus de l’RSE, han d’estar aplicades per part de l’empresa donant resposta a les necessitats de la societat amb una actitud escolta que permetrà cada empresa identificar els temes que l’afecten. Una pime ha d’abordar els reptes que formen part del seu dia a dia i convertir-ho en oportunitat per anar construint una cultura interna basada en el diàleg amb els grups d’interès, en integrar l’RSE en la gestió estratègica com un procés de millora permanent, que li permetrà tendir a l’excel·lència, i sens dubte això es traduirà en una empresa més sòlida, que generarà més retorn econòmic i amb una major viabilitat en el temps.