Cinc motius pels quals hem de comunicar l’RSE

SONY DSC

La comunicació és un element transversal de les empreses i les organitzacions i s’ha d’entendre com un aspecte inherent a la responsabilitat social.

Els valors d’una empresa o organització han de ser coneguts, comunicats i acreditats. El fet de comunicar les polítiques internes, les accions i els objectius forma part de la gestió de la responsabilitat social. No podem entendre l’RSE sense una comunicació adequada.

 

Destacarem cinc motius pels quals hem de comunicar l’RSE

Comunicar l’RSE permet als grups d’interès entendre les organitzacions i alhora a aquestes a comprendre l’entorn. Un dels pilars de l’RSE és el diàleg amb els grups d’interès, amb un doble objectiu: d’una banda entendre l’entorn i d’altra banda projectar la seva cultura interna. Que l’empresa conegui les inquietuds i la realitat que l’envolta servirà perquè tingui comportaments més eficaços en tots els sentits. Alhora, també és important que aquest entorn comprengui quins són els valors i els compromisos d’aquesta empresa.

Per transparència. Sovint s’ha confós l’RS amb una maniobra de maquillatge darrera la qual es poden amagar males pràctiques. Amb una política de transparència ben definida evitarem males interpretacions i equívocs. Una manera de fer heretada del passat optava per la discreció i la prudència a l’hora de comunicar l’RSE. Això passava quan l’RSE era sinònim de filantropia. Una visió actual de l’RSE entesa com un procés de millora permanent basat en valors i compromisos ens fa prendre actituds completament contràries, ja que l’RSE és un model empresarial que va més enllà de l’obra social, i és per això que adoptar polítiques de transparència i executar-les de forma adequada reforça els entorns de confiança millorant la credibilitat.

Per posicionament. La reputació és un dels intangibles més valuosos d’una organització. Una empresa ha de tenir un posicionament clar malgrat que pugui tenir detractors, és per això que la cultura interna ha d’estar ben treballada i consolidada per traspassar aquest àmbit “intern” i ser projectada vers l’exterior sense escletxes. Ser percebuts com una empresa que més enllà dels guanys econòmics a curt termini cerca positivar els impactes que genera i la sostenibilitat, ens ajuda a construir una reputació que afavorirà altres competències de l’empresa, no només a nivell extern on podem copsar un tema clar de posicionament, sinó també a nivell intern, amb un millor clima laboral, orgull de marca, capacitat de retenir talent…en definitiva estem parlant de gestionar la comunicació interna des de la responsabilitat social.

 

La responsabilitat social és una capa que ha d’estar present i impregnar tots els processos d’una organització de manera natural. Quan s’adopta un model de gestió socialment responsable la mateixa inèrcia fa evolucionar l’empresa en aquesta direcció, una inèrcia que condueix a la millora com a empresa i apunta vers l’excel·lència empresarial.