Ben aviat la nova edició del programa aracoop, amb interessants novetats!

Es renova la imatge del programa per visualitzar el nou enfocament en el que s’inclou el tercer sector.

Vector5 tornarà a realitzar la secretaria tècnica del programa, desprès de tres anys en els que s’han realitzat més de 700 activitats en les que han participat més de 13.000 persones.

Aquesta nova edició, a més de donar continuïtat a moltes de les accions que es duien a terme, també aportarà interessants novetats per continuar sent un programa referent de suport i promoció de l’economia social i cooperativa arreu de Catalunya.

En la nova edició del programa aracoop trobarem activitats en diversos àmbits:

En “Creació”, oferirem l’acompanyament i suport a la viabilitat per a la creació d’empreses, destinat a persones emprenedores amb menys de dos anys de recorregut professional; l’acompanyament expert per a la transformació en cooperatives o societats laborals, destinat a entitats d’economia social, empreses i persones emprenedores; i els tallers virtuals de creació de cooperatives, dirigits a persones emprenedores, personal tècnic, personal assessor de gestories, assessories, col·legis, cambres de comerç, amb l’objectiu final de contribuir a la creació de llocs de treball.

Ampliem l’oferta d’actuacions en el “Món educatiu i universitari”, amb les visites d’escoles a cooperatives per acostar l’economia social, el tercer sector i les cooperatives a l’alumnat i professorat dels centres educatius de Catalunya; el programa Fescoop, amb tallers per aprendre el model d’empresa cooperativa a l’escola; la creació de cooperatives d’alumnes, mitjançant tutories i sessions d’acompanyament als centres educatius; i les dues novetats d’enguany en aquesta línia, són les activitats formatives universitàries, que oferiran crèdits optatius en el marc del pla docent sobre economia social i tercer sector per formar especialistes en gestió de cooperatives, i el reconeixement dels millors treballs universitaris de final de grau (TFG) i tesis doctorals sobre el tercer sector i l’economia social.

En “Formació i gestió s’inclouen els seminaris de millora de competències professionals específiques en l’economia social dirigits a persones que ocupen llocs de responsabilitat amb l’objectiu d’augmentar-ne les capacitats gerencials de gestió i lideratge col·laboratiu, visió estratègica, i comunicació; l’acompanyament expert per a la innovació col·laborativa, per fomentar la cooperació empresarial entre persones emprenedores, entitats i empreses de l’economia social i del tercer, i finalment, l’assessorament tècnic a professionals d’assessories, gestories, professorat i persones emprenedores per a la creació de cooperatives.

En “Creixement i internacionalització” a més de l’acompanyament expert en aquest àmbit, destinat a empreses o entitats d’economia social i cooperativa i del tercer sector, s’organitzaran també com a novetat d’enguany, debats oberts a territori, i debats sectorials amb l’objectiu de donar a conèixer noves formes de produir, gestionar i consumir, a través d’experiències rellevants.

Però encara n’hi ha més. Estrenarem nova imatge i multipliquem els recursos destinats a la comunicació i difusió del programa, per tal de garantir al màxim tant l’impacte de les actuacions com la visibilització de les experiències i iniciatives dels mateixos participants a l’aracoop 2017, a través de vídeos, presència a mitjans, xarxes socials, que serà un reclam més per a la vostra participació.

Així doncs, us animem una vegada més a formar part d’aquesta nova edició de l’aracoop, perquè tots som necessaris per avançar cap a una societat més autònoma i amb cohesió social, que aposta per l’ocupació, els valors i les persones, i que posiciona l’economia social i el cooperativisme com a institucions socials de primer ordre per a la construcció d’un nou país.

Estigueu molt atents perquè ben aviat es publicaran les convocatòries per a totes les actuacions al web: www.aracoop.coop