III Jornada d’RSC de la UOC. L’aportació de valors dels ODS en el cooperativisme. Visions i reflexions des del cas basc

Vector5 participarà la III jornada d’RSC de la UOC a fi d’oferir el seu coneixement sobre el món de cooperativisme en una jornada que, com en anteriors edicions, es constitueix com a marc de reflexió i com a mitjà de difusió de les accions que impulsa la UOC en relació amb la responsabilitat social.

L’any 2016 l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) reconeixia les cooperatives com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a partir de la proposta d’Alemanya per considerar “la idea i la pràctica de compartir interessos col·lectius en cooperatives”. Entre d’altres elements, aquesta proposta subratllava el fet que el cooperativisme permet crear comunitats gràcies als interessos i valors compartits pels seus membres i aplicar solucions innovadores a problemes molt diversos de la societat: des de la creació d’ocupació i l’ajuda a la gent gran fins a la revitalització urbana i l’execució de projectes d’energies renovables.

És seguint aquesta idea que pensem que les cooperatives en particular i l’economia social en general poden ser agents especialment rellevants en l’impuls de l’agenda de desenvolupament impulsada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Aquesta agenda actualment es materialitza a través de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb metes per a l’any 2030, i que precisament es relacionen amb la solució d’alguns dels problemes anteriorment esmentats.

La Jornada prestarà, doncs, especial atenció a com el model cooperatiu pot aportar solucions resilients i innovadores per a l’assoliment d’aquests ODS. D’una banda, perquè, en tractar-se d’organitzacions basades en principis i valors, fomenta la participació i la sostenibilitat. D’altra banda, perquè entenem que les empreses cooperatives estan especialment ben situades per contribuir al triple balanç d’objectius econòmics, socials i ambientals d’aquests ODS, ja que aquest ha estat tradicionalment el seu propòsit. I, finalment, perquè en moltes ocasions aquestes organitzacions funcionen com a laboratoris d’innovació social que poden servir de referent a la resta de la societat.

És en relació amb aquests aspectes que diferents experts, acadèmics i professionals del món del cooperativisme ens oferiran el seu coneixement sobre el tema en una jornada que, com en anteriors edicions, es constitueix com a marc de reflexió i com a mitjà de difusió de les accions que impulsa la UOC en relació amb la responsabilitat social. Aquest any la Jornada està organitzada pel Màster Universitari en Responsabilitat Social dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC en col·laboració amb UNESCO Etxea – Centre Unesco del País Basc.

Per motius d’aforament recomanem la inscripció prèvia gratuïta.

Data i horari: 17-01-2018 08:30

Lloc: Espacio Yimby, C/ Ercilla 24, 1º 48001 Bilbao

Organitzat per Estudios de Economía y Empresa en colaboración con UNESCO Etxea

Contacte: 932532300