Els 7 principis cooperatius de Blockchain

La tecnologia blockhain ha vingut per quedar-se. Aquesta és sense dubte una afirmació compartida actualment. Aquesta tecnologia va ser creada per Satoshi Nakamoto amb la finalitat de ser aplicada a Bitcoin específicament, tot i que s’espera que amb el pas dels anys sigui només la punta de l’iceberg d’una tecnologia que és considerada tant disruptiva com internet a l’època dels 90.

Blockchain canviarà les nostres vides. Si aprofitem les seves potencialitats, podrem saber l’origen exacte de qualsevol cosa, acabarem amb la burocràcia, realitzarem transaccions automàtiques, etc. I el més important, de manera descentralitzada i segura.

En moltes de les ponències organitzades sobre aquesta tecnologia es parla sobre els principis de Blockchain; descentralització, votació democràtica, cooperació, Independència, entre d’altres. És en aquest punt on es pot establir un vincle directe i molt sòlid de com la tecnologia blockchain comparteix i actualitza els principis cooperatius expressats per la Aliança Internacional de les Cooperatives i pot contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible:

PRINCIPIS COOPERATIUS
QUÈ POT APORTAR BLOCKCHAIN?
1. Afiliació oberta i voluntària La tecnologia blockchain està basada en una afiliació completament voluntària i oberta per part de les persones usuàries.
2. Control democràtic dels membres Un cop el protocol d’un sistema blockchain ha estat creat, només pot ser modificat per les persones usuàries a través del consens.
3. Participació econòmica de les persones sòcies

 

Les persones sòcies poden participar en el patrimoni net o el deute inicial de la companyia adquirint monedes o tokens (fitxes). De forma addicional, les fitxes poden representar un dret d’ús d’un producte o servei, o tenir alguna altra funció específica com pot ser el dret a vot.
4. Autonomia i independència

 

Blockchain ajuda les organitzacions a la creació i distribució de valor de forma col·laborativa entre les xarxes d’usuaris, és a dir, les organitzacions encoratgen la cooperació a través de recompenses a les contribucions de les persones usuàries.
5. Educació, formació i informació

 

Blockchain aposta per l’apoderament de les persones, crea organitzacions totalment transparents, amb contractes intel·ligents i accessibles a tothom. La informació, en estar descentralitzada, estarà protegida contra l’eliminació, modificació i podria ser fàcilment auditada.
6. Cooperació entre cooperatives

 

Com internet en el seu dia ja va incrementar les aliances entre les organitzacions, en un futur podrem veure com organitzacions que utilitzen la tecnologia blockchain estaran més preparades per col·laborar.
7. Preocupació per la comunitat Blockchain ja s’està implementant en la logística d’algunes organitzacions per tal de certificar la traçabilitat dels productes, com per exemple en la certificació de l’origen dels diamants. La tecnologia blockchain pot ajudar a garantir la veracitat dels impactes socials, ambientals i econòmics de les cooperatives.

Marc Brugueras

Vector5 | excel·lència i sostenibilitat

 

Articles d’interès: