13/08/2016

Com treballem?

Què ens fa diferents?

Interpretem l’empresa. Oferim acompanyament, consultoria, estudis o formació, de manera altament personalitzada, aplicant el nostre coneixement expert en RSE i en sectors empresarials concrets a la singularitat de cada organització client.

Millorem la seva estratègia. Actuem sota una visió d’estratègia empresarial concebent l’organització com un tot en ciutadania corporativa, en valors, en visió, en alineació de processos, i en lideratge.

Aportem valors. Ens sentim una organització de transformació social que treballa pels valors socialment responsables. Fem negoci alhora que volem generar un impacte a la societat per mitjà de la nostra acció en empreses.

hands-785188_1920
Vector5 té un estil propi basat en un model de consultoria d’autor, combinant una metodologia estandarditzada amb una gran capacitat d’innovació, proveint solucions d’alta qualitat tant en la dimensió estratègica com en l’operativa. Vector5 aspira a ser una marca reputacional, una consultoria de referència, tant sectorial com transversal, per la capacitat d’aportar solucions innovadores, i de generar discurs i models de gestió avançats en l’àmbit de la Responsabilitat Social.

Com realitza aquesta visió?

Vector5 disposa de models singulars per fer progressar l’RSE en qualitat, rigor, innovació, extensió i capacitat de crear valor:

  • Mapes estratègics de Responsabilitat Social
  • Quadres de Comandament Integral de l’RSE
  • Gestió estratègica de l’RSE vinculada a la innovació, creació de valor, gestió de riscos i oportunitats
  • Memòries estratègiques
  • Diàleg amb stakeholders
  • Capacitació: Accions de sensibilització, estudis, formació…