13/08/2016

Com us ajudem?

Avançant cap a l’excel·lència
compas-copia
• Acompanyament directiu
• Mapa estratègic i alineació
• Identificació de Bones Pràctiques
• Construir capacitats
• Gestió de valors

 

Generant resultats

bombetes-copia• Mapa de Grups d’interès i Mapa de Matèries
• Codi Ètic
• Pla de millora
• Innovació social
• Normes i certificacions

 

Posicionant l’empresa
rellotge-copia• Rendició de comptes i Memòries de sostenibilitat
• Reputació i Mapa de riscos
• Aliances i parteneriats
• Territori Socialment Responsable
• Iniciatives d’RSE i participació en fòrums