20/04/2020

RiSC

Enfortir les capacitats de les organitzacons en contextos complexos

Analitzem com hem reaccionat com a organització davant una situació complexa. Hem donat el millor de nosaltres? Podem treure més profit de les nostres capacitats?

 • Operativament: hem estat àgils?
 • Organitzativament: hem estat fidels als nostres valos? hem estat eficients?
 • Emocionalment: les persones s’han sentit acompanyades?

T’oferim un producte online àgil, amb una metodologia participativa per:

 1. Saber què pensen els nostres grups d’interès.
 2. Treure’n aprenentatges.
 3. Provocar canvis organitzacionals per adaptar-nos al nou context

El producte està dividit en tres fases:

 1. Com hem actuat? Analitzem l’estratègia i l’operativa de l’organització.
  • Hem mantingut el compromís amb la clientela respectant el servei o producte?
  • Hem comunicat de forma transparent i eficient?
  • Hem mantingut la seguretat de tothom?
 2. Com ha estat viscut? Preguntem per les emocions de les persones i grups d’interès.
  • Hem estat coherents amb els nostres valors?
  • Hem acompanyat les persones treballadores?
 3. Com millorarem? Definim plans d’acció per adaptar-nos al nou context.
  • Hem incorporat accions que podem implementar a l’organització de forma permanent?
  • Podem millorar la resiliència de l’empresa?
  • Podem potenciar les capacitats màximes dels teletreball?

Què n’obtens? Un mapa de riscos i oportunitats elaborat de forma col·laborativa amb els diferents grups d’interès!

Pots provar a fer un test d’autoavaluació ràpid o bé contactar amb nosaltres: