Vector5 i la Fundació La Unió desenvolupen una eina per contribuir a una contractació pública responsable

El Perfil de Compromís Social és una eina àgil i dinàmica que ajudarà les empreses a desenvolupar les àrees de responsabilitat social. Aques eina que permet adaptar-se i anticipar-se als nous requeriments de contractació responsable en la prestació de serveis d’atenció a les persones. El 17 de març Vector5 i la Fundació La Unió van[…]