La igualtat de gènere va més enllà de la conciliació personal i laboral

El passat dos de desembre Vector5 | excel·lència i sostenibilitat vam dinamitzar en la jornada “El sentit empresarial dela igualtat en el marc de l’RSE” organitzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. A la Jornada també hi ha participat Co-persona, Innobaix, Suara i Intress mostrant experiències i bones pràctiques sobre igualtat. La jornada es va[…]

De discriminar a apreciar

Amb motiu del 8 de març, aquesta reflexió crida a superar el tòpic de la discriminació positiva enfront la negativa, i a incorporar l’apreciació, com a camí socialment i emocionalment responsable per a crear valor compartit. Discriminar vol dir establir una distinció, diferenciar. De fet, té la mateixa arrel que discernir, que finalment voldria dir[…]