Aliança Catalunya 2030: Vector5 participa en els debats sobre el model de governança

Vector5 participa en les sessions deliberatives, amb l’objectiu d’avançar possibles compromisos per part de les entitats que signin l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i debatre sobre els eixos clau de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 .

El setembre de l’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que fa una crida a crear una aliança de col·laboració entre tots els països i actors per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Responent a aquest mandat, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Moció 20/XII, insta el Govern a impulsar una aliança d’actors públics i privats compromesos amb l’Agenda 2030 mitjançant la signatura d’un Acord Nacional.

Per recollir les diferents perspectives d’actors clau de la societat civil (administracions de diferent nivell territorial, entitats del tercer sector, associacions municipalistes, universitats, grups d’interès, etc.), la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, ha obert a participació de les entitats l’elaboració de les bases de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. Altrament, aquest procés participatiu pretén implicar els representants de la societat civil en l’acord que servirà de document d’adhesió a l’Aliança Catalunya 2030.

Vector5 està present en aquest procés de participació, que ha celebrat dues sessions al Recinte Modernista de Sant Pau en dates de 22 i 27 de maig de 2019. La primera d’aquestes sessions va posar en relleu els reptes de la sostenibilitat a Catalunya i va identificar els actors clau per a la consecució d’aquests. En la segona sessió s’ha obert a debat, d’una banda, la tipologia d’actuacions a què les entitats signatàries es comprometen per tal de promoure, impulsar i implementar els ODS a Catalunya i, d’altra banda, el model de governança de l’Aliança Catalunya 2030, així com el paper i les responsabilitats que hauran d’assumir les entitats i organitzacions que en formen part.

Les aportacions que resultin d’aquest procés participatiu seran traslladades a la Comissió Interdepartamental del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 i conformaran el material base per a l’elaboració de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030, la signatura del qual està prevista pel 25 de setembre de 2019.