coneix els nostres

Serveis

Facilitem la diagnosi de la vostra organització, identificant els riscos i oportunitats, les bones pràctiques i les àrees de millora.

Fotografia
/ Diagnosi

Facilitem la diagnosi de la vostra organització, identificant els riscos i oportunitats, les bones pràctiques i les àrees de millora.

Anàlisi de context

Identifiquem palanques i oportunitats de les vostres organitzacions i incorporem mirades innovadores i noves tendències per consolidar el projecte.

Diàleg amb grups d'interès

Definim i dinamitzem espais de diàleg amb totes les veus de l’organització per escoltar les seves demandes i donar resposta a les seves expectatives.

Alinear Agenda 2030 - ODS

Establim plans de treball per posar en valor i alinear les contribucions de la vostra organització a la construcció d’un món més sostenible.

Plans estratègics

Planifiquem i facilitem reflexions estratègiques per definir allò que voleu ser i com arribar-hi.

Elaboració del propòsit organitzacional

Acompanyem per definir el “per a què”, el sentit de la vostra organització: el camí que inspira, alinea i connecta amb totes les persones.

Plans sectorials i territorials

Definim plans d’acció per enfortir i consolidar sectors d’activitat i iniciatives territorials.

Polítiques públiques

Acompanyem a la definició de polítiques públiques innovadores destinades a visibilitzar, enfortir i consolidar diferents àmbits sectorials, socials…

Somni
/ Estratègia

Ajudem a pensar el futur de la vostra organització, dissenyem processos participatius per definir un somni compartit.

Ruta
/ Millorar la gestió

Acompanyem en el procés per definir i portar a terme les accions, empoderem i capacitem els equips per convertir-los en els responsables de les accions.

Gestió de projectes

Fem que les coses passin: ajudem a posar en marxa i gestionar els vostres projectes, assegurant la seva implementació.

Secretaria tècnica

Gestionem de forma integral projectes innovadors, responsabilitzant-nos de la seva implementació i assegurant el seu alineament amb les vostres directrius.

Dinamització de tallers

Facilitem espais de treball amb dinàmiques creatives i innovadores orientades a l’assoliment dels objectius marcats.

Aliances i col·laboracions

Definim les vostres estratègies de col·laboracions i aliances i identifiquem aliats clau per posar-les en marxa.

Sistemes de gestió i certificacions

Acompanyem a les organitzacions en els processos de certificacions i en la implantació dels principals referents metodològics (GRI, SGE:21, EBC…).

Formacions

Compartim i generem coneixement a partir de la pràctica per empoderar els vostres equips de treball.

Valors i codi ètic

Acompanyem a definir els valors de la vostra organització i definim sistemes de gestió ètica.

Transformació cultural

Dinamitzem processos de transformació organitzacional per facilitar els canvis culturals.

Facilitació d'equips

Acompanyem a equips, organitzacions i col·lectius per abordar estancaments i facilitar el funcionament fluït.

Governança democràtica

Definim sistemes de governança participativa implicant a diferents grups d’interès en la presa de decisions.

Metamorfosi
/ Transformació organitzacional

Acompanyem a repensar com governem i gestionem les organitzacions: la cultura, la governança…

Altaveu
/ Com comunicar

Enfortim la capacitat comunicativa interna i externa per transmetre amb autenticitat el que feu i el que sou.

Organització d'esdeveniments

Dissenyem, organitzem i dinamitzem actes i sessions amb diferents formats destinades a visibilitzar els vostres valors, projectes, impactes…

Conferències

Organitzem i realitzem sessions de coneixement amb formats innovadors destinades a compartir coneixement.

Elaboració de continguts i relat

Definim el relat de presentació de la vostra organització i us ajudem a comunicar-ho a través de formats innovadors.

Memòries

Elaborem memòries i documents destinats a donar resposta a nous requeriments en l’àmbit del reporting, utilitzem els principals referents metodològics: balanç social, GRI, EBC…

Càlcul de l'impacte

Ajudem a definir sistemes de càlcul dels impactes socials, ambientals i econòmics de la vostra organització.

A Vector 5 som especialistes

  • Responsabilitat Social de les Empreses: ètica, sostenibilitat, valor compartit, propòsit.
  • Economia Social i Solidària: …

A Vector 5 actuem

com un think tank, amb capacitat per ajudar pensar, a innovar, a crear models. Hem desenvolupat models de referència com Territori Socialment Responsable, Càlcul de l’impacte, Governança democràtica… I podem cocrear amb vosaltres.

Vector 5 té una clientela ben diversa

Empreses

ESS

Ajuntaments, governs, territoris

Organitzacions representatives