Hem col·laborat amb el Col·legi d’Actuaris per abordar els reptes de sostenibilitat del sector assegurador

Dijous va tenir lloc el webinar “Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador” organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya amb a participació de Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5.
Canyelles va destacar el sentit empresarial de l’RSC, la manera d’integrar els ODS a l’enfocament de gestió de l’RSE.

L’acte va tenir lloc davant una trentena de col·legiats, integrants de diferents empreses asseguradores i financeres, i va servir per abordar el reptes de sostenibilitat. 

  • Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat a Sabadell Seguros.
  • Pedro del Pozo, Responsable del departament d’Economia i Finances, i coordinador del Grup de Treball de Sostenibilitat d’UNESPA.
  • Jaume Iglésies, Director Executiu de UBS Wealth Management AG a Suïssa i cap d’Assessorament d’Inversions Sostenibles.
  • Josep Maria Canyelles, Soci consultor de Vector5 | Excel·lència i Sostenibilitat, coordinador de Respon.cat i president de Territori Socialment Responsable SCCL.

 

Canyelles va destacar el sentit empresarial de l’RSC i va alertar de risc de fer un abordatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) col·lateral, sense integrar-los a la gestió corporativa per mitjà d’una sistemàtica que seria l’RSC com a enfocament de gestió. Tot seguit va posar alguns exemples de com abordar reptes des del sector assegurador.

Canyelles va acabar la intervenció mostrant com es poden treballar internament els ODS a partir de la sensibilització i apoderament de les persones dels equips, i va mostrar com des de TSR Territori Socialment Responsable s’està treballant amb algunes empreses amb iniciatives com Edificis Positius per promoure que les persones de l’empresa passin a ser veïns positius i veïnes positives, aplicant els ODS a la seva vida particular i comunitària, com a manera de facilitar que l’empresa sigui inductora de sostenibilitat per mitjà d’ambaixadors com que es puguin abordar internament els reptes amb un major alineament dels equips.

CONTINGUT 

La Sostenibilitat és un tema de la màxima actualitat. La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment per tal de que l’activitat de les administracions publiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

Tanmateix, la Sostenibilitat també suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador. La sostenibilitat afecta a molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant a la tasca dels actuaris.

És per aquest motiu que al Col·legi d’Actuaris de Catalunya volem realitzar diferents webinars per aprofundir en el coneixement en matèria de sostenibilitat. En el primer webinar s’oferirà una visió holística de la Sostenibilitat i s’analitzaran els principals reptes que representa per al sector assegurador.

CPD

El webinar computarà 1 hora a l’efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.