Les empreses poden contribuir a evitar incendis forestals usant biomassa: Guia per actuar responsablement

El sector de la biomassa es reivindica per prevenir incendis en uns moments en què s’entén que els incendis s’han d’apagar a l’hivern, abans que es produeixin.
La Guia és una iniciativa del Cluster de la Bioenergia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha estat elaborada per Vector5 i la col·laboració tècnica de Boscat.
Convidem les empreses a apostar per aquesta energia renovable que redueix el combustible del bosc.

El sector de la biomassa es va reivindicar com un sector que pot ajudar en la prevenció dels incendis gràcies al consum de massa forestal, és a dir, combustible extret dels boscos. Va ser en la presentació d’una guia per estimular l’ús d’aquesta energia que va tenir lloc aquest dimecres al centre Eurecat de Manresa.

El gerent del Clúster Biomassa CatalunyaMarc Cortina, va explicar que a Catalunya, l’any 2020, el consum de biomassa forestal va ser de  vora mig milió de tones. També va detallar que la biomassa és el principal producte que s’extreu actualment de bosc, el que significa, segons Cortina, «que tenim boscos majoritàriament per fer energia, per escalfar escoles, piscines, hospitals i cases, però també indústries».

  • Actualment, a Catalunya hi ha 4.800 instal·lacions de biomassa que sumen més de 475 megawatts instal·lats.
  • El sector amb més potencial instal·lat des d’aquest 2021 és l’industrial, especialment l’agroalimentari, amb el 29% del total.
  • La bioenergia aporta el 60% de tot el consum final d’energia renovable a la Unió Europea i és la principal energia renovable.
  • L’ús de biomassa suposa un estalvi de l’entorn del 30% respecte al gasoil i del 20% respecte al gas natural per generar la mateixa quantitat d’energia.
  • És la font energètica que més llocs de treball generar per cada megawatt, amb un total de 27.

 

Finalment, Cortina va indicar que actualment el Clúster Biomassa agrupa unes 70 empreses i entitats referents de la bioenergia a Catalunya, tant del sector públic com privat i del tercer sector, alhora que representa el 75% de la quota de mercat de la bioenergia, basada sobretot en la biomassa forestal i agrícola.

La Diputació de Barcelona ha identificat les Àrees de Gestió Prioritària (AGP) per a la prevenció d’incendis, tenint en compte diversos criteris com ara la protecció de la població, la protecció de la biodiversitat i també de la mobilitat dels equips per extingir els incendis.

Responsabilitat social de les empreses

Vector5  ha elaborat els continguts de la Guia amb el suport tècnic de Boscat en la definició dels indicadors de gestió, i la supervisió de la Diputació de Barcelona i el Clúster Bioenergia. Josep Maria Canyelles va intervenir a l’acte per destacar que cada cop més la ciutadania té unes expectatives damunt les empreses, i que aquestes no poden esperar que tot recaigui en mans de les Administracions. La capacitat d’adoptar compromisos i transformar-los en accions innovadores al servei de la sostenibilitat és una oportunitat que cada cop més el mercat sap valorar.

Canyelles ha explicat que Vector5 quan fa processos d’acompanyament a empreses sempre ha de posar molt èmfasi que l’RSE no és una suma de bones pràctiques sinó que és un enfocament de gestió. Per això, cal que les empreses incorporin la biomassa però també han d’aprofitar l’esforç d’aquest compromís per tenir un enfocament de gestió socialment responsable que abordi tots cinc vectors, en referència als impactes ambiental, econòmic, laboral, social i bon govern. Solament així es podrà créixer com una empresa amb propòsit i portar a terme un posicionament públic generador de confiança.

La incorporació d’una bona pràctica com l’ús de biomassa forestal procedent de Àrees de gestió prioritària per la prevenció d’incendis forestals suposa un pas endavant en la gestió de la responsabilitat social (RSE) per a moltes empreses, en línia amb els grans reptes globals com son els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que formen part de l’Agenda 2030, i són el gran repte que hem d’abordar com a societat.

Aquesta acció respon a diferent Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Vector5 ha elaborat aquesta correlació per destacar els especialment vinculats:

Responsabilitat social de les empreses

Vector5  ha elaborat els continguts de la Guia amb el suport tècnic de Boscat en la definició dels indicadors de gestió, i la supervisió de la Diputació de Barcelona i el Clúster Bioenergia. Josep Maria Canyelles va intervenir a l’acte per destacar que cada cop més la ciutadania té unes expectatives damunt les empreses, i que aquestes no poden esperar que tot recaigui en mans de les Administracions. La capacitat d’adoptar compromisos i transformar-los en accions innovadores al servei de la sostenibilitat és una oportunitat que cada cop més el mercat sap valorar.

Canyelles ha explicat que Vector5 quan fa processos d’acompanyament a empreses sempre ha de posar molt èmfasi que l’RSE no és una suma de bones pràctiques sinó que és un enfocament de gestió. Per això, cal que les empreses incorporin la biomassa però també han d’aprofitar l’esforç d’aquest compromís per tenir un enfocament de gestió socialment responsable que abordi tots cinc vectors, en referència als impactes ambiental, econòmic, laboral, social i bon govern. Solament així es podrà créixer com una empresa amb propòsit i portar a terme un posicionament públic generador de confiança.

La incorporació d’una bona pràctica com l’ús de biomassa forestal procedent de Àrees de gestió prioritària per la prevenció d’incendis forestals suposa un pas endavant en la gestió de la responsabilitat social (RSE) per a moltes empreses, en línia amb els grans reptes globals com son els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que formen part de l’Agenda 2030, i són el gran repte que hem d’abordar com a societat.

Aquesta acció respon a diferent Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Vector5 ha elaborat aquesta correlació per destacar els especialment vinculats:

La Guia ha estat maquetada també per Vector5 | excel·lència i sostenibilitat.

Una oportunitat per a les empreses

La biomassa encara té un baix ús com a font energètica, tot i tenir un alt poder calorífic i baixa humitat, cosa que la fa molt eficient en laproducció d’energia per a ús tèrmic industrial. Entre les propietats destaca que és una energia considerada neutre en emissions de diòxid de carboni, a part que el seu ús contribueix a una gestió forestal sostenible i reduir el risc d’incendi.

La important massa de boscos que tenen poc rendiment comercial, fins i tot amb la producció de fusta per a serradores, està generant un abandonament general de la gestió moltes finques forestals, que presenten un grau baix de gestió que acaba comportant un risc elevat d’incendis que s’ha vist incrementat amb els anys a causa de factors com l’augment de la temperatura en l’evolució del clima terrestre i la pressió humana a les zones forestals

La Torre d’en Roca, a Sallent, evita l’emissió de 58 tones de CO2 amb l’ús de bioenergia
La guia inclou una anàlisi de cas, que també va estar present a l’acte de presentació: el cas de l’empresa Agrofresc, que des de fa més d’una dècada va apostar per l’ús de la biomassa a les seves instal·lacions de Sallent, la granja de la Torre d’en Roca.

La biomassa suposa aproximadament el 30% de l’energia consumida per la Torre d’en Roca i amb això s’evita l’emissió de 58 tones de CO2 anuals. A més, la biomassa usada per l’empresa equival a evitar la crema d’unes dues hectàrees de bosc. Segons va explicar en la presentació el director d’Agrofresc, Josep Maria Bosch, l’ús de la biomassa «ens dona valor afegit» i permet «diferenciar-nos» d’altres empreses. L’aposta per l’ús de la biomassa és perquè «creiem cegament que el que hem de fer és treballar per arreglar més els boscos, ja sigui amb l’ús de biomassa o pastures».

La biomassa és una forma de responsabilitat social empresarial, i en aquest sentit Bosch també va detallar que en els seus productes hi inclouran la frase «Netegem els boscos per prevenir els incendis». Va assegurar que l’ús de la biomassa els aporta un valor afegit i va instar les empreses a sumar-s’hi perquè es tracta d’un projecte de país.

Suport de la Diputació de Barcelona

La guia, que s’ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, i en la seva presentació, el diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, va destacar la importància de la biomassa «per poder ser un instrument de guia per a les empreses a l’hora d’escollir fonts energètiques, destacant els beneficis socials i ambientals que l’ús d’energies renovables com la biomassa forestal». En aquesta línia, Tarín va recordar que «la guia neix amb l’estudi de l’estratègia per la prevenció d’incendis forestals i donar valor a la biomassa. En aquest sentit, la utilització d’aquest producte natural dels boscos dona valor a les tasques de prevenció d’incendis forestal, alhora que és un element enriquidor en la incorporació de valors RSE per a la mateixa empresa».