ECONOMIA SOCIAL – Programa de foment de l’ES de la Generalitat de Catalunya

El programa d’Economia Social té l’objectiu de posicionar l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic més social, democràtic i inclusiu. Està promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El programa inclou un ampli ventall d’accions destinades a promoure el coneixement de l’economia social i a fomentar la creació i consolidació de més empreses socials. Es fan activitats a escoles, universitats, ateneus cooperatius, ciutadania, etc.

Des de Vector5 vam gestionar la posada en marxa del programa i actualment dinamitzem els actes i debats destinats a posicionar a l’economia social com un actor econòmic actiu i innovador.

Durant aquesta anys hem dinamitzat més de 100 esdeveniments en els que han participat més de 6.000 persones.