REFLEXIÓ ESTRATÈGICA

Generem espais per a la reflexió estratègica i facilitem el procés per a somiar, planificar i aterrar l’organització que volem aconseguir.

Acompanyem en la construcció de l’estratègia de l’organització, de forma participada incorporant totes les mirades per ampliar els impactes, concretament per a:

  • Definir el propòsit o visió conjunta de l’organització.
  • Establir un full de ruta per assolir els objectius.
  • Reflexionar sobre el model organitzatiu més adient per l’organització.
  • Establir plans d’acció i millores operatives.
  • Contribuir al desenvolupament professional i personal de les persones treballadores.
  • Generar espais de coneixement i cohesió entre les persones treballadores.
  • Apoderar i implicar més a l’equip aportant eines, tècniques i habilitats de facilitació grupal que ajudin a millorar el treball en equip.
CARRILET - Reflexió Estratègica (febrer o març 2021)
MAGROC - Reflexió Estratègica (febrer 2023)