Intervenció sobre la gestió de la diversitat de Josep Maria Canyelles en un acte del 25 aniversari d’EMUN, cooperativa d’Euskadi

Josep Canyelles, soci consultor de Vector5, ha intervingut avui a les “Jornades sobre Transformació: UNA FINESTRA DEL DUBTE”.
Les jornades han estat organitzades per EMUN amb motiu del 25è aniversari d’aquesta empresa cooperativa basca de consultoria, amb la qual Vector5 té subscrit un acord de col·laboració.  

La intervenció ha abordat el tema de la gestió de la diversitat, una matèria molt important en la gestió de la responsabilitat social de les empreses però que sovint s’observa que no està prou sistematitzada.

Canyelles ha situat les tendències en responsabilitat social corporativa i ha destacat que els temes socials estan posant-se a l’agenda després que durant molts anys haguessin quedat en segon pla perquè es consideraven filantròpiques i, per tant, no assimilables a un sentit estratègic de l’RSC. Actualment ja no és així, sobretot per l’augment de les desigualtats i l’expectativa que el món corporatiu contribueixi a resoldre el problema des d’un nou paper social de les empreses i un nou sentit de propòsit empresarial.

L’expert ha lamentat que, malgrat la gran diversitat que tenim en aquests moments, no la diversitat no s’està gestionant d’una manera sistematitzada, sinó que sovint acaba sent com una suma de bones pràctiques més aviat reactives. A més, s’hi afegeix que en el cas de  l’estat espanyol, hi ha una diversitat constitutiva, la cultural i lingüística, que moltes empreses no tenen en compte i, cosa que és més greu, que organitzacions de promoció de l’RSC i la gestió de la diversitat eliminen del llistat de diversitats, fet que constitueix una manca de rigor tècnic com a conseqüència d’una interferència política.

Canyelles ha defensat un abordatge en positiu de la diversitat, que tingui en compte com aquesta pot ser una font de creació de valor tant per a l’empresa com per al territori, i s’ha referit a les tres T de Richard Florida, tecnologia, talent i tolerància, com a reptes per guanyar competitivitat territorial.

També ha fet referència al marc del Objectius de Desenvolupament Sostenible, i en concret a l’ODS número 10 de reducció de les desigualtats, i al marc legal que obliga les empreses grans a publicar els estats d’informació no financera (EINF) on es demana a les empreses per la política social i els resultats.

La sessió sobre diversitat ha marcat l’inici de les Jornades de Transformació amb motiu del 25è aniversari d’EMUN i de la seva contribució a la comunitat. 

Més informació a: www.eraldaketan.eus i a nota jornada