La cosmètica, un sector de marques, sols serà sostenible amb una responsabilitat profunda davant la societat

Vector5 aporta un sentit estratègic de la responsabilitat social per al sector Beauty en l’esdeveniment de referència del sector.
Canyelles afirma que no es pot jugar a fer activisme empresarial sense un propòsit empresarial i una gestió de l’RSE que confereixi consistència.

 

El Beauty Clúster Barcelona organitza la Beauty Sustainability Week entre els dies 28 de setembre i 2 d’octubre amb l’objectiu de compartir les novetats i solucions que s’estan aplicant en l’àmbit de la sostenibilitat i l’RSC en el sector de la bellesa. Donant a conèixer de primera mà exemples d’iniciatives de diferents tipus d’empresa i com estan implementant els seus projectes relatius a sostenibilitat.

Vector5 va participar en l’esdeveniment durant la conferència sobre Innovació des de la pròpia concepció de producte, on es remarcava la importància de l’RSC com a eina per aportar valor a les organitzacions. Existeixen aspectes a tenir en compte per a millorar la sostenibilitat de l’empresa com l’ecoinnovació, el desenvolupament sostenible, l’ecodisseny, l’obtenció de matèries primeres…

Si per a totes les empreses grans o pimes la responsabilitat social serà cada cop més rellevant, per a les marques serà fonamental, segons ha justificat Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector5, de manera que aquest enfocament de gestió es converteix en estratègic.

Per a l’expert, entre els cinc vectors de l’RSE que marquen els impactes de les empreses, econòmic, social, laboral, ambiental i bon govern, actualment hi ha tres grans tendències que les empreses líders en cada sector estan abordant amb determinació. Per una banda l’empresa saludable, que posa el focus en les persones, per altra banda l’economia circular, que integra reptes ambientals així com també d’eficiència econòmica, i finalment el bon govern com a gran vector que dona consistència a tota la resta i que acull el lideratge ètic, els valors corporatius, la transparència o el diàleg amb els grups d’interès.

Pel que fa als canvis en matèria ambiental i en concret en economia circular, Canyelles ha fet notar que per al sector de la cosmètica el packaging ha estat fonamental des d’una òptica de màrqueting i de suport a la marca, mentre que ara la tendència és minimitzar l’embolcall. Les marques han de trobar noves maneres de fer consistent i significativa la marca per mitjà de nous camins, entre els quals apareix el propòsit empresarial i fins i tot l’activisme empresarial.

Canyelles ha mostrat algunes metodologies pròpies innovadores per abordar aquests reptes que parteixen d’entendre l’enfocament de gestió de l’RSE com a part de l’estratègia empresarial que alhora s’ha d’estructurar com una millora contínua. Vector5 fa ús de pautes de progrés de Responsabilitat Social dins la lògica empresarial o sistemes de causa-efecte amb l’ús de mapes estratègics. I també ha mostrat iniciatives que s’han creat per activar les persones dels equips en el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que permetin alhora desenvolupar habilitats socials en les persones.

Vector5 acompanya empreses del sector Beauty per dotar-se d’un enfocament estratègic de la sostenibilitat basat en models progressius de responsabilitat social que aborden els diferents vectors d’impacte amb criteris dinàmics de materialitat. Canyelles ha destacat que no es poden abordar bones pràctiques sense criteri, sense saber per què unes i no unes altres, o que no es pot jugar a fer activisme empresarial sense un propòsit empresarial que modeli un relat consistent i sense una gestió de l’RSE que aporti unes bases sòlides.