Vector5 innova en relacions virtuals entre grups d’interès

Vector5 ha col·laborat aportant una metodologia innovadora i solucions tecnològiques en el primer Marketplace organitzat per Respon.cat.
Les dinàmiques per generar diàleg entre els grups d’interès i organitzacions en les jornades virtuals han resultat fluides i participatives, i han tingut una gran acollida per la seva originalitat i funcionalitat.

En un moment com el que vivim cal activar la generació d’aliances i relacions comercials entre empreses. Com a membres de l’associació empresarial de referència en Responsabilitat Social a Catalunya, Respon.cat, ens vam involucrar en el grup de treball per realitzar el primer Marketplace i hi hem aportat la metodologia i les eines tecnològiques de les dinàmiques de la jornada.

Durant la sessió hem anat encadenant dinàmiques per desenvolupar el Marketplace i que es poguessin dur a terme els intercanvis propis de presentació i demanda de propostes, però ha estat en la part final que hem volgut recrear aquells moments d’informalitat tan enriquidors que sovint el format on line no ens permet. Trobades espontànies entre les persones assistents que normalment es donen de manera natural al finalitzar un acte presencial i que les plataformes digitals habituals no contemplen. Creiem fermament que aquests espais d’interacció informal, no necessàriament premeditada, són un element fonamental que suma alhora de crear i millorar relacions i aliances.

La plataforma online que hem compartit ha permès recuperar aquests espais informals que sorgeixen de manera natural en les trobades presencials, permetent triar voluntàriament les persones o grups de conversa amb qui interactuar, simplement acostant-se a aquestes persones, tal com a la vida real. Tot i ser una plataforma molt nova i poc coneguda, la corba d’aprenentatge dels usuaris i usuàries és molt ràpida, de manera que evita la frustració de les persones i garanteix la fluïdesa de l’acte. 

El foment de les trobades informals en el Marketplace entre tots i totes les participants ha donat lloc a nous contactes, inici de col·laboracions i relacions comercials. També ha generat interès entre les persones participants per adoptar noves eines que mitiguen els efectes negatius de tantes hores monòtones de reunions en espais formals i de poca llibertat. 

Amb altres empreses i organitzacions estem portant a terme tota mena d’accions en línia: formacions, consultories, acompanyaments, sessions tècniques, jornades, espais de diàleg amb grups d’interès, marketplaces… Considerem que l’important és no limitar-se a portar a una pantalla allò mateix que fèiem en presencial sinó que cal repensar l’entorn virtual per tal de garantir-ne el millor aprofitament, resultat i satisfacció. Volem positivar la situació adversa que ha provocat la pandèmia i convertir en una finestra d’oportunitat allò que semblava una barrera, és per això que permanentment cerquem alternatives innovadores per aportar valor, treure’n el màxim profit i ser persones més felices amb aquesta nova manera de treballar.

Si us interessa conèixer més sobre espais virtuals de relació entre grups d’interès i dinamització de les sessions amb metodologies i solucions tècniques adequades a les vostres necessitats, us podeu posar en contacte amb el nostre explorador Brais Padin.