Abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Una de les maneres de posar focus en la gestió de l’RSE és a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, si bé cal ubicar aquests reptes globals en la metodologia de gestió de la responsabilitat social per assegurar que l’empresa o l’organització ha pres consciència de quin és el propi context ètic o de sostenibilitat.

Vector5 ajuda empreses a integrar els ODS a la seva gestió. I també el sector públic ens ha demanat la col·laboració: en aquests darrers quatre anys, hem fet formació sobre Agenda 2030 per a més de 150 ajuntaments, i hem fet acompanyaments per a la diagnosi, alineament i implantacions per a 15 ajuntaments. Hem elaborat materials formatius per a la Diputació de Barcelona i hem col·laborat per a les Diputacions de Girona i Tarragona.

A més, hem desenvolupat metodologies pròpies per tal que tant les empreses com les Administracions puguin arribar als diferents grups d’interès, tant persones dels equips interns, com als veïns i veïnes, com a proveïdors, entre d’altres.

La intervenció en empreses ha estat sovint molt focalitzada. En el cas del Sabadell-Zurich, s’han portat a terme tallers sobre els ODS encarats a facilitar les relacions intergeneracionals dins dels propis equips.

Un exemple de caràcter municipal, l’alineament de les polítiques municipals als ODS per a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, on també s’ha elaborat una publicació que recull algunes de les activitats que s’hi estan desenvolupant i algunes propostes d’accions en aquest sentit perquè organitzacions, empreses i ciutadania se sumin i també contribueixin a construir un món més just, inclusiu i sostenible. Us podeu desarregar el llibret en aquest enllaç.

Llegiu la notícia:
La gestió dels ODS en els ajuntaments: l’abordatge dels reptes globals