Teal, organitzacions on les persones se sentin apoderades realitzades i cuidades

Des de finals d’octubre estem acompanyant l’Associació SaóPrat en el procés de canvi organitzacional amb l’objectiu d’avançar en la línia del pla de Governança Democràtica. Aquest pla va identificar la voluntat de convertir-se en una organització més participativa, on totes les persones tinguin veu i capacitat d’incidir en la presa de decisions, així com un lloc de treball saludable. Aquest acompanyament l’estem realitzant conjuntament amb l’equip d‘El Camino del Élder.

 • Somiar l’organització que volem: D’una sessió d’indagació, amb totes les persones treballadores de SaóPrat, on consensuar un somni entorn a com poder treballar en la millora de les relacions i l’organització de la feina per tal que totes elles se sentin cuidades, realitzades i apoderades en el seu dia a dia.
 • Planifiquem el canvi: A partir d’aquest somni conjunt, un equip amb representants dels diferents nivells jeràrquics de l’organització, treballa per anar planificant l’estratègia del canvi, coordinant-la i ajustant el pla d’acció a les necessitats de les persones treballadores de l’entitat. En el procés s’aporten eines tècniques i habilitats que ajudin a entendre i millorar els processos que ocorren en un grup i l’organització del treball dins els equips, així com mitjançant 5 formacions que ajuden a establir un llenguatge comú entre totes les persones:
  1. Organitzacions com a sistemes vius.
  2. Presa de decisions i reunions efectives.
  3. Comunicació assertiva i gestió del canvi
  4. Poder i estatus.
  5. Gestió de les emocions i el conflicte.

 

La irrupció, a mig procés, de la decisió de l’Ajuntament del Prat de posar en marxa el Servei d’Intervenció Socioeducativa al setembre o l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, obliguen a canviar radicalment rutines, hàbits i costums per adaptar-se, posen de manifest la idoneïtat de seguir avançant en aquest camí en la transformació #Teal, terme que ha popularitzat Frederic Laloux en el seu llibre Reinventando las Organizaciones, i les condicions per poder posar en pràctica molts dels conceptes i pràctiques transmeses durant aquests mesos.

En el llibre s’encunya el terme Teal (color turquesa en anglès) per referir-se a organitzacions, a partir de l’estudi de 12 organitzacions de diferents sectors i grandària, que tenen la particularitat de ser més dinàmiques, adaptables, més habituades a conviure amb la incertesa i l’atzar…

I també s’apel·la a la metàfora de les organitzacions com a sistemes vius, traslladant els principis de la naturalesa a les empreses, es a dir organitzacions amb la seva pròpia energia, la seva pròpia identitat, el seu propi potencial creatiu i un sentit del rumb. De manera similar a com es cuida un jardí, les metes a llarg termini són substituïdes pels ajustaments continuats per adaptar-se a l’entorn canviant i el canvi no es gestiona, succeeix naturalment.

Aquestes organitzacions són les més ben confeccionades per fluir en l’entorn VUCA (Volàtil, Incert, Complex i Ambigu en anglès) del qual ja fa anys que en sentim parlar que ens movem i que el coronavirus ha elevat a la màxima potència.

En aquest línia de les organitzacions Teal, on tothom pugui aportar el seu màxim potencial, a diferència de què tothom tingui el mateix poder (socis i sòcies d’una associació, cooperativa o SL amb el mateix % de participació), un dels models organitzacionals de què es parla és Sociocràcia, que analitzarem en un altre article.