És moment d’incrementar la responsabilitat social i reorientar-la vers la resiliència

En aquest article d’actualitat, Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5, defensa que la Responsabilitat Social de les empreses (RSE) és més vigent que mai i que haurà d’adquirir una major capacitat de fer front a la complexitat i la resiliència.

Magrat que tradicionalment davant d’una crisi sempre han aparegut les visions crítiques, fa anys que està assumit que la Responsabilitat Social és un actiu rellevant. Ara mateix, en plena crisi sanitària, l’RSE s’ha demostrat que és més que estratègica a nivell corporatiu, és estratègica per a la societat. Totes les parts haurien d’incentivar la corresponsabilitat, les aliances i les sinergies, perquè comencem a intuir que aquesta no haurà estat una situació dramàtica sinó puntual, que pot convertir-se en part dels escenaris de futur. Encara no hem sortit del moment més crític però ja cal començar a pensar en l’endemà (accions de recuperació accelerada) i en el demà-passat (els aprenentatges). Les empreses i organitzacions hauran de pensar sobre quin sentit pren la seva RSE en un context de major incertesa i complexitat. 

L’Agenda 2030 de Nacions Unides i els ODS mostren que el desenvolupament será transversal: no podem abordar un repte sense tenir en compte els altres. Ja no serveixen les solucions simples i cal activar nodes de responsabilitat i compromís en cada persona i cada organització, entenent que estem entrant en un nou estadi en què la vulnerabilitat per raons climàtiques, socials, sanitàries, econòmiques, serà més gran. 

Llegir article