Una nova visió de l’atenció a les persones centrada en l’experiència dibuixa el nou paradigma en aquest àmbit

L’experiència de la persona atesa quan passem de gestionar serveis a acompanyar els projectes de vida de les persones fa un gir de 180 graus.

DAFO serveis
Activitat servei a les persones

Sembla que ja ningú vol vendre productes ni serveis, ara sembla que tothom ha de vendre experiències: l’experiència del pacient, l’experiència de conduir, l’experiència de viatjar…

Com es tradueix aquest fet en l’àmbit social i més concretament en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones?

Des de Vector5 impulsem nous models de gestió i d’atenció a les persones i el seu entorn social. Treballem des d’un nou paradigma integrat, basat en:

  • la centralitat de la persona i les seves necessitats i demandes per construir el seu projecte vital i integració social;
  • els drets de la persona i la seva autonomia;
  • el desenvolupament de les seues capacitats;
  • l’atenció al seu itinerari vital;
  • l’acompanyament i el suport a les famílies;
  • i l’especialització en atenció a la complexitat a persones amb altes necessitats de suport.

 

El projecte de vida de la persona ha de ser el motor de transformació dels serveis. Les organitzacions hem de fer un salt per aconseguir una transformació profunda que ens ha de fer canviar la inèrcia i repensar totes les maneres de fer i d’organitzar-nos. Hem de situar les persones i les seves necessitats al centre, desenvolupant un model d’atenció basat en els drets, l’autonomia, la participació i l’especialització en l’atenció a la complexitat.

I això com es fa?

Les persones ateses tenen un paper fonamental en la cultura i l’estratègia de les organitzacions, han de ser la palanca de transformació i de canvi de l’organització.

El desplegament del model s’ha de basar en processos de reflexió participada i s’ha d’acompanyar del desenvolupament d’un ecosistema de participació (persones ateses, famílies, professionals i altres grups d’interès), que ajudi a convertir les persones ateses en les veritables protagonistes de tot el que passi a les seves vides i a les organitzacions.

Hem de “desaprendre” i innovar en nous models organitzatius que trenquin amb la lògica departamentada de la persona. Hem de fer un abordatge integrat i integral de cada projecte de vida, amb un enfocament humanista.

En definitiva, hem de somiar!

Hem de somiar com volem rebre els serveis de suport en primera persona, hem d’escoltar les persones ateses com volen que sigui el seu procés vital i les hem d’acompanyar en els projectes de vida.

I sí! Això voldrà dir que hem de funcionar d’una altra manera, cal repensar-nos i tenir la valentia de ser disruptius.

I no! No és impossible. Per sort comptem amb entitats de referència que estan en aquest camí, entitats com l’Associació Alba, o la Federació ECOM, amb qui estem compartint aquesta aventura de transformació per posar la vida en el centre