Vector5: Cap a un món sostenible mitjançant la responsabilitat i l’excel·lència social

Vector5 10 anysEn un món cada vegada més interconnectat i conscient dels reptes que ens envolten, l’empresa ha d’assumir un paper de lideratge en la promoció del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social. A Vector5 | excel·lència i sostenibilitat aquest és el nostre propòsit: un món sostenible. Creiem fermament que hi ha una nova forma de fer empresa, una que prioritzi tant l’excel·lència empresarial com el benestar de les persones i el planeta.

El nostre propòsit: un món sostenible

A Vector5 som activistes d’una nova manera de fer empresa: treballem pel bé comú amb empreses que canvien el món. Treballem colze a colze amb organitzacions que comparteixen la nostra visió d’un futur sostenible. Ens dediquem a acompanyar les organitzacions en el desenvolupament de la seva excel·lència social, mitjançant la gestió eficaç de l’RSE per tal de maximitzar el valor compartit per a l’empresa, els seus grups d’interès i la societat en general.

Som de les primeres empreses al món en tenir el compromís amb l’Agenda 2030 i els ODS de manera plenament integrada a la pròpia missió. Els nostres estatuts expliciten literalment que l’objecte de la nostra cooperativa és “fomentar el desenvolupament sostenible, la plena inserció, el treball decent, la igualtat de gènere i d’oportunitats, i creixement econòmic, la producció i el consum responsables i el respecte al medi ambient; la pau, justícia i institucions sòlides en el marc de l’Agenda 2015-2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com fomentar l’economia social i desenvolupar territoris socialment responsables.”

Una gestió responsable basada en 5 pilars:

Ètica: promovem la cultura de bon govern basada en la transparència, l’honestedat i l’ètica. Això inclou definir els valors, la implementació de polítiques de compliment, la gestió de riscos, la dinamització de mecanismes de diàleg constant amb els grups d’interès i els sistemes de gestió ètica.

Governança democràtica: creiem en la importància de fomentar models organitzacionals més participatius i democràtics. En aquest sentit definim sistemes de governança participativa implicant diferents grups d’interès en la presa de decisions i així mateix facilitem processos de transformació organitzacional per abordar-ne els canvis culturals.

Desenvolupament sostenible: establim plans de treball per posar en valor i alinear la contribució de les organitzacions amb el compromís amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), integrant-los en l’estratègia empresarial. Treballem per reduir la petjada ecològica, la promoció de l’economia circular i l’ús d’energies renovables.

Inclusió i diversitat: valoritzem la diversitat i la inclusió en tots els nivells de l’organització, promovem la igualtat de gènere i lluitem contra qualsevol forma de discriminació. Això s’aconsegueix a través de polítiques de contractació inclusives i programes de formació en diversitat.

Transparència i rendició de comptes: enfortim la capacitat comunicativa interna i externa per transmetre amb autenticitat el que fem i el que som, amb l’elaboració de memòries de sostenibilitat que reflecteixen el compromís i l’evolució en matèria d’RSE.

Impulsem iniciatives innovadores:

  • Innovació en Sostenibilitat: implementem projectes d’innovació que busquin solucions sostenibles als reptes ambientals, com el desenvolupament de serveis ecoeficients.
  • Avaluació de l’impacte social: realitzem estudis per mesurar l’impacte social i ambiental de l’activitat empresarial, com el Balanç del Bé Comú, ajustant les estratègies i accions en conseqüència.
  • Formació contínua: desenvolupem programes de formació per a treballadores i treballadors en matèries de sostenibilitat, ètica empresarial i inclusió, per fomentar una cultura organitzativa alineada amb els valors de l’RSE.
  • Corresponsabilitat: formem part de xarxes i plataformes que promouen la responsabilitat social com l’Associació Catalana de l’Economia del Bé Comú, Respon.cat o la Federació de Cooperatives de Treball, compartint coneixements i experiències amb altres organitzacions.

A Vector5 entenem la responsabilitat social com una aventura infinita cap a l’excel·lència, un viatge on el recorregut és tan important com l’objectiu final. Volem ser referents en la pràctica de l’RSE, treballant incansablement per un futur on les empreses juguin un paper clau en la construcció d’un món més just, inclusiu i sostenible.