Vector5 ha signat un conveni de col·laboració amb TSR Territori Socialment Responsable

Vector5 SCCL ha signat un conveni de col·laboració amb TSR Territori Socialment Responsable SCCL per consolidar els vincles de relació entre totes dues cooperatives.

TSR Territori Socialment Responsables és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que neix fruit de l’experiència de més de quinze anys de les persones fundadores de Vector5 en temes de territori socialment responsable per impulsar aquest model i donar-hi identitat pròpia.

TSR SCCL, a través de la seva iniciativa més important, “Edificis Positius, vivim positivament l’experiència de ser veïns i veïnes” fa acompayament a organitzacions focalitzant en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de la proximitat i l’enfortiment del territori socialment responsable, ja sigui treballant amb empreses, organismes públics, entitats socials o específicament des de les comunitats de veïnatge i propietat.

TSR Territori Socialment Responsable, avui cooperativa diferenciada, va néixer com una iniciativa de Vector5, amb l’objectiu de desenvolupar iniciatives socials que complementen la consultoria estratègica que porta a terme Vector5, i així poder sumar amb l’horitzó de contribuir a fer un món més sostenible i positiu.

Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, és una cooperativa sense ànim de lucre que acompanya empreses i organitzacions a desenvolupar la seva excel·lència social mitjançant la gestió de la Responsabilitat Social de manera que aporti valor i sostenibilitat tant a l’empresa com als seus grups d’interès i al conjunt de la societat.