Vector5 i la Fundació La Unió desenvolupen una eina per contribuir a una contractació pública responsable

El Perfil de Compromís Social és una eina àgil i dinàmica que ajudarà les empreses a desenvolupar les àrees de responsabilitat social. Aques eina que permet adaptar-se i anticipar-se als nous requeriments de contractació responsable en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

El 17 de març Vector5 i la Fundació La Unió van presentar el Perfil de Compromís Social (PCS). Es tracta d’una eina de diagnosi que serveix perquè les entitats sanitàries i sociosanitàries avaluin la seva situació en relació a les noves exigències i tendències en el marc de la contractació publica responsable.

L’eina respon a una necessitat davant l’evolució que la compra i contractació pública responsable està experimentant i la que es preveu en el futur proper, tot assegurant que la prestació de serveis per part d’empreses privades respongui a criteris d’interès general més enllà del preu/qualitat, és a dir, integrant una gestió de la Responsabilitat Social Corporativa que abordi aquelles àrees clau.

El PCS és una eina de fàcil realització, econòmica i amb resultats tangibles que ajuda les empreses a millorar aspectes de la Responsabilitat Social Corporativa de forma contínua i anticipar-se als requeriments legals cada vegada més presents. A través de l’anàlisi dels vectors clau (social, econòmic, laboral, ambiental i bon govern) de l’organització s’identificaran aquelles àrees de risc i d’oportunitats i s’implementarà un pla de millora contínua.

Fruit de la necessitat i el sentit d’urgència, la Fundació Unió, amb el suport tècnic de Vector5, han creat aquesta eina que integra els marcs normatius i les principals tendències en responsabilitat social i es posa a disposició de les empreses amb unes condicions avantatjoses per garantir les condicions per poder desenvolupar un model de col·laboració público-privada basat en l’excel·lència social.