Vector5 presenta RiSC, un nou producte per enfortir les capacitats internes de les organitzacions en front els efectes de la COVID-19

Actualment ens trobem davant d’una situació completament desconeguda, que suposa un risc potencial en la viabilitat de les organitzacions. Davant d’aquesta situació complexa, ens hem de preguntar:

  • Estem donant el millor de nosaltres?
  • Podem treure més profit de les nostres capacitats?

Vector5 posa a disposició d’empreses i organitzacions RiSC, un nou producte centrat en l’anàlisi dels aprenentatges derivats de la situació actual per implementar canvis organitzacionals i millorar l’adaptabilitat futura de les organitzacions. L’anàlisi es basa en els àmbits operatius, organitzacionals i emocionals de l’equip i preveu un enfocament holístic a través de la visió dels grups d’interès.

De forma col·laborativa amb els diferents grups d’interès es crearà un mapa de riscos i oportunitats per millorar la resiliència de les nostres empreses, detectant àrees de millora en l’organització per sortir reforçats un cop superada la situació d’incertesa.

Com podem aconseguir la nostra màxima capacitat a través del treball? Com podem crear sentiment de pertinença en l’organització? Com podem estar alineats amb els valors de l’organització en temps de crisi?