La diversitat lingüística com a part del desenvolupament sostenible global

El 21 de febrer se celebra des de 1999 el Dia Internacional de la Llengua Materna, declarat per la UNESCO.
L’Agenda 2030 de Nacions Unides, que marca els grans reptes de la humanitat, estableix el deure de promoció del patrimoni cultural com a part del desenvolupament sostenible.
L’agència basca EMUN i la consultora catalana Vector5 formalitzen un acord de col·laboració per promoure la responsabilitat social empresarial, que inclou la matèria lingüística.

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, que se celebra cada 21 de febrer, aprovat a la Conferència General de la UNESCO de 1999, oferim unes reflexions sobre Responsabilitat Social i gestió lingüística, en el marc del conveni de col·laboració entre les cooperatives EMUN i Vector5.

La Responsabilitat Social de les Empreses és una pràctica de caràcter voluntari en la qual una empresa ha d’abordar de manera ètica aquelles matèries relacionades amb els impactes que de manera directa o indirecta produeix, introduint criteris de sostenibilitat en tots els seus vectors d’impacte, ja sigui econòmic, laboral, social, ambiental o en bon govern.

L’empresa o organització pot tenir en compte relacions de matèries que es consideren rellevants però finalment ha de fer l’esforç de comprendre quin és el propi context ètic. Al marge de les especificitats de cada empresa, el fet d’operar en territoris que disposen de llengües diferents de les que els estats estableixen com a pròpies requereix una sensibilitat als interessos i inquietuds de cada comunitat, i més quan s’han produït històricament processos de minorització. Així, en territoris com el català o el basc, i per extensió  en el conjunt del mercat espanyol, la llengua pren totes les característiques per a ser considerada un aspecte rellevant i per tant material en termes metodològics, amb el valor afegit que la recuperació de la llengua pròpia disposa de l’aval social i governamental.

La Responsabilitat Social de les Empreses comporta la integració de les inquietuds dels grups d’interès en el funcionament corporatiu. Per aquesta via, les empreses desenvolupen compromisos més sostenibles i profunds envers els drets humans, la sostenibilitat ambiental, o altres drets socials, culturals o econòmics, alhora que l’empresa millora la seva confiança i la seva legitimitat social. Malgrat que els aspectes lingüístics hi tenen un encaix conceptual i metodològic ple, la majoria d’empreses no han sabut vincular-ho a un enfocament d’RSE i desenvolupament sostenible, sinó que n’han fet un abordatge merament normatiu que limita la creació de valor. Aquí és on la nostra experiència d’acompanyament estratègic a empreses juntament amb el suport en les implantacions pot ajudar l’organització a desenvolupar un model adequat i sostenible.

Existeixen grans consensos i convenis internacionals que avalen la protecció de la diversitat lingüística i les empreses han d’assumir la seva responsabilitat davant la societat en aquesta matèria ja que són en gran mesura les que donen vida a les llengües en els mercats, en la vida laboral, i els productes i serveis. La preservació de la diversitat lingüística també forma part del desenvolupament sostenible, i el patrimoni cultural queda inclòs en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.4 de l’Agenda 2030, que marca els grans reptes per a la humanitat.

 

Conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració entre Emun i Vector5 vol proporcionar un servei sòlid, de qualitat i qualifica al voltant de la Responsabilitat Social a Euskal Herria, i en aquest sentit establir bases de col·laboració entre Emun i Vector5.

EMUN va ser fundada el 1997 amb l’objectiu de normalitzar l’ús de l’euskera en el món laboral, i des de llavors treballa en consultoria lingüística.
En l’actualitat, és una consultoria que ajuda a gestionar temes socials, una cooperativa que treballa a les interseccions que conflueixen l’euskera i la Innovacció social. Ofereix serveis relacionats amb la transformació social a les empreses: plans de normalització de l’euskera, plans d’igualtat de gènere i projectes socials de responsabilitat, entre d’altres.

Vector5 | excel·lència i sostenibilitat és una cooperativa dedicada a l’acompanyament d’empreses i organitzacions a desenvolupar la seva excel·lència social mitjançant la gestió de la seva Responsabilitat Social de manera que aporti valor i sostenibilitat tant a l’empresa com als seus grups d’interès i al conjunt de la societat.

Hem generat molta metodologia pròpia pensada per cada tipus d’empresa, petita, mitjana, gran, administració… per tal de millorar la Responsabilitat Social i generar canvis positius en les organitzacions. Som especialistes en l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la gestió estratègica de les empreses, els tenim presents en els nostres estatuts i sempre ens esforcem en ser fidels al nostre propòsit que és: un món sostenible.

Podeu accedir a aquest article en euskera i en castellà.